Fredrik's länkar

Nätverkskameror

Lilla stugan Altanen 360p
Lilla stugan Gaveln 1080p  | VLC  | Click2Stream
Vstarcam
Udden garaget 1080p  | VLC
Udden inne
Udden ute
Plutos bur

Inspelningar

Router

Fredrik - Technicolor

Länkar

Fredrik's temperatursidor   Temperatur  | Plotta temperaturgraf  | temperatur.nu
Fredrik's el & vattenförbrukning
Temperature, Humidity, Barometric Pressure and Light Sensor
Styr Fredrik's utebelysningar
Fredrik's bilder / video   Foton | Byggen | Videos
Kristers's släktforskning
Solens Upp och nedgång 2019
Vattenstånd Glan
Kustväder Glan
Grundvattennivåer
Spåra sjötrafik
Spåra kollektivtrafik  |  Trafikstörningar  |  Vägväder
Spåra Flygtrafik
Temperaturer Europa
Norrskensindikator
Stamnäten i Europa
Svenska kraftnät - Kontrollrummet
Ekonomifakta
Spotpris-el
Lantbrukets Affärstidning
Mina sidor